เคสตาไม่เท่ากัน

          ตาไม่เท่ากัน อาจเกิดจากกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง ในบางเคสที่มีอาการกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงเพียงข้างเดียว จะทำให้ตาข้างนั้น ไม่สามารถเปิดได้เต็มที่เท่าดวงตาอีกข้าง จึงมองเห็นความแตกต่างระหว่างดวงตาทั้งสองข้างได้ชัดเจน หรือในบางเคสอาจมีอาการหนังตาตก ทำให้เปลือกตาหย่อนคล้อย ดวงตามีรูปร่างแตกต่างจากเดิม จึงเกิดอาการตาไม่เท่ากันได้ ซึ่งการทำตาสองชั้น กำจัดไขมันเปลือกตา (Lovely Blepharoplasty Signature) และการดึงกล้ามเนื้อตาลีเวเตอร์ จะช่วยรักษาอาการกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง และแก้ปัญหาหนังตาตกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The result may vary depending on each person.
ผลลัพธ์การผ่าตัด แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล