ดึงกล้ามเนื้อตาลีเวเตอร์ ผ่าตัดรักษากล้ามเนื้อตาอ่อนแรง

       
การดึงกล้ามเนื้อตา คืออะไร

        การทำตาสองชั้นอย่างเดียว อาจไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาที่ตรงจุด เพราะในบางเคสที่มีอาการกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง (Ptosis) หรืออาการตาปรือ ตาง่วงนอนจนไม่สามารถออกแรงลืมตาได้เต็มที่ อาจเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น มีอาการกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงตั้งแต่กำเนิด กล้ามเนื้อตาอ่อนแรงหรือยืด เมื่ออายุมากขึ้น คนที่มีอาการภูมิแพ้ หรืออาการกล้ามเนื้ออ่อนแรง ก็ส่งผลให้เกิดอาการหนังตาตกได้เช่นกัน โดยคนที่มีอาการกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง จะทำให้มองเห็นตาดำได้น้อยกว่าปกติ เพราะเปลือกตาบนจะคลุมปิดตาดำลงมามากกว่า 1-2 มิลลิเมตร ทำให้หนังตาดูตก ตาปรือ ตาดูเล็กแคบ ไม่สดใส หรือหากมีอาการกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงข้างเดียว ก็จะยิ่งทำให้ตาสองข้างดูแตกต่างกันอย่างชัดเจน

        การดึงกล้ามเนื้อตา (Lovely Blepharoplasty Levator) จะช่วยแก้ไขอาการกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงได้อย่างตรงจุด โดยการผ่าตัดลงลึกถึงระดับกล้ามเนื้อตา เพื่อปรับระดับความแข็งแรงของกล้ามเนื้อตาให้สามารถออกแรงได้มากขึ้น สามารถทำร่วมกับการทำตาสองชั้น จะช่วยให้ดวงตากลมโต ชั้นตาโค้งขนานกับแนวรูปตาอย่างได้สัดส่วน ตาเบิกกว้างได้เต็มที่
 
 
 
แก้ปัญหาตาปรือ ที่ทำให้ดูเหมือนง่วงนอนตลอดเวลา
และอาจเป็นอุปสรรคของการมองเห็น
 
        เคสกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง ตาชั้นเดียว สามารถทำตาสองชั้นควบคู่กับการดึงกล้ามเนื้อตา (Lovely Blepharoplasty Levator) สามารถแก้ปัญหากล้ามเนื้ออ่อนแรง จะช่วยให้ชั้นตาคมชัด ตาดูกลมโต สดใสขึ้น  
 
 
 
        เคสตาสองชั้นเดิม และกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง ทำให้ตาดูตก ตาปรือ สามารถทำตาสองชั้นและทำการดึงกล้ามเนื้อตา (Lovely Blepharoplasty Levator) เพื่อช่วยให้ชั้นตาคมชัด แก้กล้ามเนื้อตาอ่อนแรง หมดปัญหาตาปรือ
 
 
ทำร่วมกับการทำตาสองชั้น
ช่วยให้ดวงตากลมโตมากยิ่งขึ้น ในผู้มีลักษณะดวงตาดูง่วงนอน

          ภาพเปรียบเทียบ ระหว่างการทำตาสองชั้น โดยไม่ดึงกล้ามเนื้อตา (Lovely Blepharoplasty Levator) และการตาสองชั้น พร้อมดึงกล้ามเนื้อตา (Lovely Blepharoplasty Levator) เห็นความแตกต่างของผลลัพธ์ได้ชัดเจน ชั้นตาจะคมชัด ตากลมโต แก้กล้ามเนื้ออ่อนแรงได้ ไม่ทำให้ตาตกซ้ำอีก
แก้ไขชั้นตาสองข้างไม่เท่ากัน จากการเป็นกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง
ข้างเดียว หรือกล้ามเนื้อตา 2 ข้างอ่อนแรงในระดับต่างกัน

         เคสกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงข้างเดียว จึงทำให้ตาข้างหนึ่งดูตก ตาปรือ ดวงตาทั้งสองข้างแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด สามารถทำตาสองชั้นและทำการดึงกล้ามเนื้อตา (Lovely Blepharoplasty Levator) ร่วมด้วย เพื่อช่วยปรับระดับกล้ามเนื้อตาให้สามารถออกแรงเปิดเปลือกตาได้เท่ากันทั้งสองข้าง ตาสองข้างจึงเท่ากัน
ขั้นตอนการผ่าตัด


1. ประเมินระดับความอ่อนแรงของกล้ามเนื้อตา
2. ออกแบบ วาดชั้นตา และกำหนดหนังตาส่วนเกินที่ต้องผ่าตัดออก
3. ผ่าตัดหนังตาส่วนเกินออก ด้วย New Lovely Microlaser ที่มีความแม่นยำสูง ลดอาการบวมช้ำหลังทำได้ดี
4. คุณหมอทำการผ่าตัดลงลึกถึงชั้นกล้ามเนื้อตา เพื่อแก้ไขปัญหากล้ามเนื้อตาอ่อนแรง โดยแยกชั้นกล้ามเนื้อตาออกจากชั้นเยื่อบุตาด้านใน ซึ่งต้องใช้ความละเอียดประณีตมาก
5. เย็บกล้ามเนื้อตาและเปลือกตาให้ทำงานได้ดีขึ้นด้วยไหมชนิดพิเศษ
6. ปรับระดับกล้ามเนื้อตาและตกแต่งกล้ามเนื้อตาส่วนที่อ่อนแรงออก ให้เปลือกตาทั้ง 2 ข้างสามารถออกแรงเปิดได้เท่ากัน
7. เย็บชั้นตาสองชั้นด้วยความพิถีพิถัน
image
image
ภาพเคสตัวอย่างการผ่าตัดแก้ปัญหากล้ามเนื้อตาอ่อนแรง ด้วยการทำตาสองชั้น พร้อมดึงกล้ามเนื้อตา (Lovely Blepharoplasty Levator)
จากตาที่ปรือตลอดเวลา หลังผ่าตัด จะมองเห็นชั้นตาได้ชัดเจน เปลือกตาสามารถเปิดได้กว้างเต็มที่โดยไม่ต้องออกแรงมากกว่าปกติ ตาดูโตขึ้น สดใสขึ้น