เคสทำตาแล้ว ไม่ถูกใจ (แก้ตาด้วยความชำนาญพิเศษ)
 
          เคสที่เคยทำตาสองชั้นจากที่อื่น แล้วชั้นตาสูง ชั้นตาลึกเกินไป เคยแก้ตามาหลายครั้ง เคสที่มีอาการกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง เคสที่ทำตาสองชั้นพร้อมฉีดไขมัน แล้วเกิดเป็นก้อนไขมันบริเวณตา การแก้ไขเคสเหล่านี้จะต้องวางแผนการผ่าตัดอย่างละเอียดรอบคอบ ใช้เทคนิคการผ่าตัดที่มีความละเอียด ลงลึกและสามารถแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุด ทำให้เกิดความซับซ้อนกว่าเคสการแก้ตาปกติ เพราะต้องใช้ความชำนาญของจักษุแพทย์ในการผ่าตัดแก้ไข เช่น การที่ชั้นตาสูง หรือลึกเกินไป จักษุแพทย์จะต้องวางแผนแก้ไขโดยการเติมไขมัน หรืออาการกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง ต้องรักษาอาการกล้ามเนื้อตา พร้อมกับการทำตาสองชั้น เพื่อให้ชั้นตาสวยในระยะยาว ไม่เกิดปัญหาจนต้องกลับมาแก้ไขซ้ำอีก

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The result may vary depending on each person.
ผลลัพธ์การผ่าตัด แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล