เคสทำตาแล้ว ไม่ถูกใจ (เคสแก้ตาปกติ)

          สำหรับเคสที่เคยทำตาสองชั้นจากที่อื่น แล้วต้องการแก้ใหม่ เช่น ชั้นตาไม่พอดีกับรูปตา ชั้นตาหลุด ชั้นตาไม่เท่ากัน ชั้นตาเล็กเกินไป เปลือกตามีหนังตาส่วนเกิน ตาตก หางตาตก เป็นต้น จัดอยู่ในเคสแก้ตาปกติ สามารถแก้ไขได้โดยการผ่าตัดเลาะพังผืด และปมไหมออก ทำการผ่าตัดตกแต่งหนังตาส่วนเกินให้เรียบร้อย และผ่าตัดทำตาสองชั้นใหม่ให้สวยงาม ทั้งนี้เมื่อต้องการแก้ตา ควรเข้ามาปรึกษาแพทย์ เพื่อทำการประเมินและวางแผนการรักษาที่เหมาะสม
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The result may vary depending on each person.
ผลลัพธ์การผ่าตัด แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล