เติมไขมันเบ้าตา แก้ปัญหาเบ้าตาลึก
 
 
เติมไขมันเบ้าตา คืออะไร


        เบ้าตาลึก เป็นลักษณะของร่องลึกบริเวณเหนือเปลือกตาขึ้นไป ทำให้ดวงตาดูลึกโหล เหนื่อยล้า ดูโทรมและทำให้ใบหน้าดูมีอายุ บางครั้งหากร่องลึกนั้นอยู่ใกล้กับชั้นตา จะทำให้ดูเหมือนตามีสามชั้น ซึ่งอาการเบ้าตาลึก ทำให้เมื่อทำตาสองชั้นแล้ว มักเกิดอาการชั้นตาลึก หรือชั้นตาสูง จนต้องจบลงที่การแก้ตาสองชั้น
        คนที่มีอาการเบ้าตาลึก และต้องการทำตาสองชั้น สามารถแก้ไขปัญหาเบ้าตาลึกได้ด้วยการเติมไขมันเบ้าตาในระหว่างผ่าตัดทำตาสองชั้น โดยการผ่าตัดนำไขมันและเนื้อเยื่อจากบริเวณหน้าท้อง มาปลูกถ่ายบริเวณเบ้าตาที่ลึก ช่วยให้ผิวบริเวณเปลือกตาดูตื้นขึ้น ทำร่วมกับการทำตาสองชั้น ซึ่งแผลผ่าตัดจะมีขนาดเท่ากับแผลผ่าตัดทำตาสองชั้นตามปกติ
แก้ปัญหาอะไรบ้าง

  แก้ปัญหาเบ้าตาลึก หรือชั้นตาสูงได้อย่างตรงจุด
  แก้ตาสองชั้นที่ทำมาแล้วชั้นตาสูง หรือตาเป็นสามชั้นได้
  สามารถทำร่วมกับการทำตาสองชั้น ในเคสเบ้าตาลึก จะสามารถแก้ไขปัญหา
  สามารถทำร่วมกับการดึงกล้ามเนื้อตา แก้ปัญหากล้ามเนื้อตาอ่อนแรง
ขั้นตอนการทำ

1. ทำการเตรียมไขมันสำหรับเติมเบ้าตา โดยการผ่าตัดนำไขมันจากหน้าท้องมาผ่านกระบวนการคัดแยกไขมัน
2. นำไขมันที่ได้ปลูกถ่ายตรงตำแหน่งเบ้าตาที่ลึก พร้อมกับการผ่าตัดทำตาสองชั้น

เคสที่มีปัญหาเบ้าตาลึก และมีหนังตาตกลงมาบังชั้นตา ใบหน้าดูมีอายุ หลังจากทำตาสองชั้น
พร้อมดึงกล้ามเนื้อตาลีเวเตอร์ และเติมไขมันเบ้าตา ทำให้ดวงตาดูสดใสขึ้น ชั้นตาคมชัด รอยพับชั้นตาโค้งสวยตามแนวรูปตา 
 

เหมาะกับใคร


  คนที่มีลักษณะเบ้าตาลึก ดูโทรม
  คนที่มีปัญหาเบ้าตาลึก ที่ต้องการทำตาสองชั้น
  คนที่ทำตามาแล้ว ชั้นตาสูง หรือตาเป็นสามชั้น จากอาการเบ้าตาลึก


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The result may vary depending on each person.
ผลลัพธ์การผ่าตัด แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล