เคสเบ้าตาลึก

          อาการเบ้าตาลึก เป็นอาการของดวงตาที่มีลักษณะลึกโหลจนเห็นขอบกระบอกตาได้ชัดเจน ไม่ได้เกิดจากเบ้าตาที่อยู่ผิดตำแหน่ง หรือลูกตามีขนาดผิดปกติแต่อย่างใด แต่เกิดจากไขมันรอบกระบอกแต่น้อย หรือไขมันรอบกระบอกตาฝ่อเมื่ออายุมากขึ้น นอกจากจะทำให้ตาดูลึก ตาคล้ำโทรม อิดโรยและดูมีอายุแล้ว ยังอาจทำให้เกิดปัญหาเวลาทำตาสองชั้น เพราะหากไม่มีการเติมไขมัน แก้เบ้าตาลึกร่วมด้วย อาจทำให้ชั้นตาสูง ชั้นตาลึก หรือทำให้เกิดปัญหาตาสามชั้นได้
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The result may vary depending on each person.
ผลลัพธ์การผ่าตัด แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล